CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

     1 .Thu thập thông tin khách hàng:

Chúng tôi tiến hành thu thập các thông tin khách hàng nhằm các mục đích sau:

  • Hỗ  trợ và giải đáp các thắc mắc cho khách hàng
  • Cung cấp các thông tin mới nhất cho khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tại Coco Garden

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website của chúng tôi, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân ( Họ tên, Số điện thoại liên lạc, Email…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Coco Garden không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

      2. Sử dụng thông tin khách hàng:

  • Coco Garden thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
  • Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như email, điện thoại, tin nhắn...

      3. Bảo mật thông tin khách hàng:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được  cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp website bị tấn công mất các dữ liệu hoặc rò rỉ các thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng 1 cách tốt nhất
  • Coco Garden yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên  phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm với các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy các thông tin cá nhân ban đầu cung cấp không chính xác